ERR Vesilind OÜ

TOETAJAD

Pearahastaja

ETAG
TeaMe

Suurtoetajad

EestiEnergia
HTM
TalTech
MagneticMRO

Toetajad

ABB
HK-Unicorn-Squad

Partnerid

Ahhaa
Limps
ERR
Kvark
Maaylikool
TartuYlikool
Teaduskool
TallinnaYlikool
HotellTartu
Makita

Idee algataja

EFS

Hakka toetajaks.

Soovid toetada noorte haridust ja teaduse populariseerimist. Kirjuta meile.